Registrer din mobiltelefon

Ønsker du å bli varslet på mobiltelefonen dersom du befinner deg i nærheten av en brannalarm ?

Mobilarm er en svært enkel tjeneste som gjør det mulig for offentlige bygninger å varsle publikum via SMS. Tjenesten er gratis og fungerer på alle mobiltelefoner.

For å registrere seg, send ordet ALARM til 2223

Det er ingen andre kostnader tilknyttet tjenesten. Det er byggets ansvar å varsle alle i bygningen.

Send en SMS med "ALARM" til 2223

SMS

Kodeord som benyttes i Mobilarm (sendes til 2223):

ALARM - Registrerer din mobiltelefon - slik at du kan motta brannvarsling på SMS.

ALARM STOPP - Avregistrerer din mobiltelefon fra tjenesten.

VILKÅR

Start av tjenesten:
Mobilarm-tjenesten kan tas i bruk så snart du er registrert i Mobilarms database og akseptert vilkårene for bruk. Registrering gjøres ved å sende ALARM til 2223.

Tjenesten Mobilarm er ikke ment å erstatte den audiotive brannvarslingen eller annen lovpålagt brannverntiltak.

Mobilarm er ment som et supplement til annen lovpålagt varsling og skal ikke erstatte dette. På overnattingssteder etc er det nødvendig med annen supplerende varsling som sengevibratorer for å sikre vekking om natten.

Stopp av tjenesten:
Tjenesten kan stoppes ved å sende kodeordet ALARM STOPP til 2223.

Ved stans av tjenesten fjernes din konto i våre systemer.

Lokalisering:
Tjenestens kvalitet og nøyaktighet vil variere avhengig av sted, tid på døgnet og hvilken mobiloperatør som benyttes.
Vi tar ikke ansvar for konsekvenser som måtte oppstå som følge av feil eller unøyaktigheter hos teleoperatørene.

Personvern:
Mobilarm administrerer trafikken mellom bygningers brannsentral og sluttbrukers mobiltelefon. Vi betrakter din bruk av mobilarm som privat. Vi overvåker ikke bruk av tjenesten utover det som er nødvendig for sikre korrekt fakturering. Vi logger derfor tidspunkt for søk etter abonnenter i området etter initiativ fra bygningens brannsentral. Informasjon om brukers lokasjon lagres aldri, informasjonen blir kun brukt til utsendelse av brannvarsling på SMS. Vi utleverer ikke informasjon om bruk av tjenesten til noen, men forbeholder oss imidlertid denne retten hvis vi anser det som nødvendig for å overholde loven, følge rettslige prosesser eller sikre at du som bruker overholder disse vilkårene.

Du vil alltid kunne avregistrere deg fra tjenesten.


Fakturering:
Tjenesten er gratis. Det er registrerte bygninger som betaler for SMS trafikken.
Tjenesten fungerer på alle mobiltelefoner i Telenor og Netcom sitt nett. Eneste krav til mobiltelefonen er at den er slått på og kan motta SMS.

Det er ingen ekstra kostnader tilknyttet registrering. Ingen tillegg for antall SMS du har mottatt.

Registreringen kan sies opp ved å sende STOPP til 2223.


Retningslinjer for bruk:
Du har ikke rett til å bruke mobilarm på en måte som er lovstridig. Din brukerkonto er knyttet til ditt mobilnummer.

For at tjenesten skal fungere må din mobiltelefon være slått på og være i bruk i bygningens område.


Tilgjengelighet:
Tjenesten er tilgjengelig for de mobiltelefoner og bygninger som er registrert i mobilarms database. For oversikt over bygninger som til en hver tid er registrert, se <a href="http://www.mobilarm.no">www.mobilarm.no</a>
Bygningene skal i tillegg være merket med mobilarms emblem ved byggets hovedinngang.

Tjenesten skal normalt være tilgjengelig til alle tider, men det tas forbehold mot nedetid i forbindelse med vedlikehold, både i selve mobilarm-tjenesten, i lokaliseringstjenesten hos mobiloperatørene og hos involverte alarmselskaper.

Mobilarm tar ikke ansvar for konsekvenser som vil kunne oppstå ved feil i overføring fra brannsentral til alarmselskap, feil i overføring fra alarmselskap til Mobilarm, feil i brannsentral, eller feil hos teleoperatørene.

Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig i Norge. Overtredelse: Alle former for misbruk av tjenesten og/eller overtredelse av noen av de ovenstående retningslinjer vil, som et minimum, medføre utestengelse fra alle mobilarm-tjenester.

SUPPORT

Alle henvendelser vedrørende support kan sendes som e-post til support@mobilarm.no
For at systemet skal fange opp din henvendelse må du sette emnefeltet på e-posten til mobilarm + ditt mobilnummer.

For at vi skal skal kunne hjelpe deg er det også viktig at du oppgir nøyaktig tidspunkt og sted i tillegg til en kort beskrivelse av problemet.

Du kan også nå oss på telefon 33522265