Spørsmål vedr. å motta brannvarslings-SMS

Er det noen kostnader vedrørende registrering av mobiltelefon eller mottak av SMS?

Nei. Det er ingen kostnader for registrering av mobiltelefon eller for å motta SMS.

Trenger jeg å installere noe på telefonen?

Nei. Du kan bruke mobiltelefonen slik den er. For å kunne motta SMS må mobiltelefonen være slått på. For nyere mobiltelefoner vil det være mulig å skille brann - SMS fra vanlig SMS. Dette f.eks å gi SMS fra 2223 egen lyd, farge og vibrasjonsintervall. For tips om dette, kontakt support.

Hvilke telefoner kan jeg bruke?

Tjenesten fungerer på alle typer mobiltelefoner, så lenge den er slått på, kan motta SMS og er i daglig bruk.<br/> Det stilles ingen krav til modell, type eller alder.

Hva inneholder SMS jeg mottar?

I meldingen du mottar vil det stå ”BRANNALARM – bygningens populærnavn – bygningens adresse”.

Hvordan vet jeg om bygget har installert Mobilarm?

Bygningen vil være merket med et Mobilarm-emblem ved hovedinngangen.

Det er ingen kostnader vedr mottak av SMS. Det er bygningens ansvar å varsle alle i bygningen ved brannalarm.

Hvor og når mottar jeg brannvarsling?

Du får SMS-varsling få sekunder etter at brannalarmen er gått. Normal varslingstid er 30 - 40 sek etter at brannalarmen er gått. I tilfeller med stort press i tjenesten eller mange mottakere av SMS vil vi kunne oppleve noe lengre responstid. Du får melding når du befinner deg i området rundt bygningen.

Hvordan finner Mobilarm min posisjon, og hvor nøyaktig er det?

Mobilarm benytter informasjon fra mobilnettet for å finne hvilke basestasjoner en mobiltelefon benytter. Ut i fra basestajonenes plassering og dekningsområde kan vi anslå en mobils omtrentlige posisjon. I byer/områder hvor det er tett mellom basestasjonene vil posisjonen ofte kunne gis med et par hundre meters nøyaktighet. På mindre steder med få innbyggere, langs landeveier og på fjellet vil posisjonen normalt være mer unøyaktig - ofte med et par kilomteters feilmargin. På grunn av basestasjonenes kapasitet og signalstyrke kan nøyaktigheten også variere noe over tid. Normalt vil en mobilabbonnent være tilknyttet den nærmeste basestasjonen, noe som gir en relativt korrekt posisjon. Det kan allikevel skje at mobilen kobles over på en basestasjon som er lengre unna. Da kan posisjonen også bli unøyaktig.

Hvordan avregistrere seg fra tjenesten?

Send ALARM STOPP til 2233. Registreringen avsluttes umiddelbart og du vil ikke motta brannvarsling pr SMS.

Spørsmål tilknyttet registrering av eiendom

Hvordan tilknytter jeg en bygning?

Eneste krav til bygningen er å ha en brannsentral. Mobilarm gjør resten !

Betaler jeg for alle SMS som blir sendt ut?

Man betaler kun månedlig abonnement. Dette er uavhengig av hvor mange SMS som blir sent ut.

Hva står på SMS som blir sendt fra mitt bygg?

På brannvarslings-SMS som er sendt fra din bygning vil det stå ”BRANNALARM – bygningens populærnavn – bygningens adresse”.

Fungerer tjenesten på alle mobilabonnement ?

Tjenesten fungerer i Telenor sitt nett. Pr dags dato fungerer tjenesten ikke i mobilabonnement i Netcom og ICE sitt nett.