Hva er Mobilarm

Mobilarm er en unik tjeneste som kobler brannalarm i offentlige bygninger opp mot registrerte mobiltelefoner. Med Mobilarm kan bygninger som er rettet mot publikum, varsle alle som befinner seg i umiddelbar nærhet. Mobilarm er en tilleggstjeneste til den lydbaserte brannvarslingen og gir de som trenger det varsling både visuelt og gjennom vibrering.

Mobilarm har utviklet markedets mest effektive tjeneste for masseutsendelse av lokal brannvarslings via SMS. Dette innebærer at registrerte brukere kun får varsling dersom de befinner seg i området rundt en utløst brannalarm.

Tjenesten kan benyttes på alle mobiltelefoner – ingen installasjoner er nødvendig!

Behovsdrevet innovasjon

Folkehelseinstituttet opplyser at 14,5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet.
Dette betyr at mange vil ha problemer med å høre den tradisjonelle auditive brannvarslingen, og vil derfor være avhengig av en taktil og optisk varsling. Som et resultat av eldrebølgen vil behovet for en slik løsning i tiden fremover bare øke.
Mobiltelefonen er en gjenstand folk flest har med overalt. Hvorfor ikke bruke den som et hjelpemiddel for mottak av brannalarm?

Brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har lenge etterlyst en løsning som inkluderer hørselshemmede på lik linje med hørende når det gjelder brannvarsling i det offentlige rom.

Mobilarm gir publikum varsling på mobiltelefonen.
På den måten vil publikum kunne motta varsling optisk / taktilt, i og utenfor bygningen.

Lydbasert brannvarsling har sine begrensninger.
Lyden har ikke lik rekkevidde over alt, forstyrrelser vil kunne påvirke lydens rekkevidde og hvordan omgivelsene tolker lyden. Med Mobilarm vil omgivelsene kunne varsles der lyden ikke når. Slike tiltak vil kunne resultere i at omgivelsene er på vakt og vil kunne bistå dersom brannen er et faktum.