Om Mobilarm

Folkehelseinstituttet opplyser at 14,5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Dette betyr at mange vil ha problemer med å høre den tradisjonelle auditive brannvarslingen, og vil derfor være avhengig av en taktil og optisk varsling. Som et resultat av eldrebølgen vil behovet for en slik løsning i tiden fremover bare øke.

2008

September

Mobilarm starter forprosjektet ”Brannvarsling – der du er – når det skjer!”. Mobilarm inngår samarbeid med Helse Midt – Norge og Innovasjon Norge.

2009

Januar

Mobilarm presenterer forprosjektets problemstillinger og resultater for Norges Døveforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Brannsentralene og Hjelpemiddelsentralen.

Februar

Forskere ved SINTEF i Trondheim engasjeres til å bistå Mobilarm i prosjektet.

April

Forprosjektets resultater og modeller presenteres for Innovasjon Norge og Helse Midt – Norge.

September

Mobilarm fortsetter prosjektet som hovedprosjekt og starter utvikling av prototype.

2010

Januar

Cellvision og Mobilarm inngår samarbeid for utvikling av prototype.

Juni

Sandefjord kommune etableres som pilotkommune. Kommunen bidrar i pilotprosjektet ved at Mobilarm installeres i kommunens publikumsbygninger. Hørselshemmede i kommunen får mulighet til å teste ut tjenesten.

August

Tjenesten patenteres

September

Testresultatene fra Sandefjord kommune dokumenterer tjenestens nytteverdi og kvalitet.

Desember

Mobilarm lanseres som nasjonal tjeneste